Slide
Anna Akshara Arogya

Adamya Chetana is a voluntary organization working since 1997 in the fields of education

Slide
Anna Akshara Arogya

Adamya Chetana is a voluntary organization working since 1997 in the fields of education

Slide
Anna Akshara Arogya

Adamya Chetana is a voluntary organization working since 1997 in the fields of education

Slide
Anna Akshara Arogya

Adamya Chetana is a voluntary organization working since 1997 in the fields of education

previous arrow
next arrow

Anna Akshara Arogya

ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ-ಅಕ್ಷರ-ಅರೋಗ್ಯ-ಪ್ರಕೃತಿ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾನಿರತವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ೬ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ರವರ ತಾಯಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ “ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ” ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

Adamya Chetana is a voluntary organization working since 1997 in the fields of education with Anna – Akshara – Arogya (Food – Education – Health) as its core intervention areas. Adamya Chetana was started in the year 1997 by late Shri AnanthKumar, MP from Bengaluru South, cabinet minister for Parliamentary Affairs and Chemicals & Fertilisers in the fond memory of his mother Smt. Girija Shastry as a tribute to her indomitable spirit. Adamya Chetana serves hot nutritious mid-day meals to more than  1.5 lakh school children every day.

Scroll to Top